نگارستان

feed-image Feed RSS
نمایش # 
عنوان بازدید
دنیای رویای من 1813
آسیاب به نوبت 1869
خانه دوست كجاست 1556
بهترین دین جهان 1726
پاییز و مهر و خاطرات کودکی 3565
ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻋﺸﻖ ﮐﻮﺭﻭﺵ 1624
الاغ خوش رکاب 1656
هرگز نخواب کوروش 1618
چکامه مزدیسنا 1571
کشور آباد من ایران 1690
حماسه آریوبرزن سردار هخامنشی 1633
گویش چکامه و نظم تاریخ ایران 4 1640
منظومه تخت جمشید 1506
وقتی تو می گویی وطن 1565
گویش چکامه و نظم تاریخ ایران 3 1539
همبستگی ایرانیان 1410
نمی دانم چه می خواهم بگویم 1405
گویش چکامه و نظم تاریخ ایران 2 1511
حکم اهورا به اهریمنان 1668
گویش چکامه و نظم تاریخ ایران ۱ 1443
منشور حقوق بشر کوروش کبیر 1366
ایران ای سرزمین دردها 1546
چوب تنبیه خدا 1660
زندگى موسیقى گنجشک ها 1568
جاویدان زبان پارسی 1547
هِی یادش بخیر 1316
تفاوت مادران قدیم و جدید 1569
هویـت آریایی 1419
وطن یعنی ... 1693
اسطوره های جاوید ایران باستان 1483
قمریان آخر کجا رفتند 1550
ایران من ای شکوه جاویدان 1542
کوروش و فردوسی پدر ایرانیان 1732
شاه شاهان جهان 1509
ایران خاک پاک اجداد و نیاکان 1487
داغی از خون سیاوش 1455
یارب از بالا به ما هم اعتنا کن 1402
آب را گل نکنیم پدرم در خاک است 1427
آتـــــش جاویـــــــد 1593
شعر پدر از احمد شاملو 8066
مقروض عشق کوروش 1970
من از تبار کوروشم 2600
روزگار باستان ایران 1518
سرزمین خورشید 1334
درگـــاه وطـــن 1631
خاک پـاک وطنم ایران 1445
ماهیت گذر زندگی 1530
به کوروش چه خواهیم گفت 1785
کوروش مظهر منشور آزادی 1793
فـرّ ستایش انگیز ایران 1513
عشق به میهن 1457
کوروش ای شیر ژیان پارسی 1455
سرزمین جاوید ایران مهد دلیران 1400
برایت میسرایم خاک ایران 1455
شعر پاییز مهدی اخوان ثالث 1704
شعر به یزدان اگر ما خرد داشتیم 3413
شعر طنز مسکن مهر 1707
به خاطر شهرم گلپایگان 2176
ماه بخشیده شدن 2447
لحظه افطار 1962
خودسازی در ماه رمضان 2099
راز عمر طولانی 2563
پند و موعظه 2755
سایه مادری 2968
به عشق مادر 2275
بوی مادر 3116
جادوی سکوت 2730
گرگ درون 2936
سرزمین عشق 3409
عشق بازان 2911
دلم گرفته 2173
آنجا که خدا هست 2355
شعر سیب 2912
گـذر عمـر 2293
قصه تنهایی 3156
رویای دیدنت 2184
فاصله ها 2283
نشان عشق و شیدایی 2723
لحظه های کاغذی 2678
بی تو مهتاب شبی 2665
نمیدانم چه میخواهم خدایا 2408
معنای عشق 2444
تو را گم کرده ام من 2537
به تو عادت کرده بودم 2137
دوران شیرین کودکی 2263
وصال عاشق و معشوق 1897
باور یک لبخند 1878
دبستاني ترين احساس من 1869
خسرو و شیرین 2289
كوك كن ساعتِ خویش 1849
پُـز دادن 1838
كاش مي شد 1868
دو رکعت عاشقی 1843
مشق زندگی 1847
آخر پاییز 1932
لحظه دیدار 1814
کوله بارت بردار 1858
شعر عشق 2180
اگر تو نبودی 1972
شعر زندگی 2944