ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *

نگارستان

پاسداشت زبان پارسی سری 7

پاسداشت زبان پارسی سری 7

زبان و ادبیات پارسی نماد فرهنگ و تمدن سرزمین جاوید ایران و معرف چیستی و کیستی ملت متمدن ما در بستر تاریخ است که آثار مکتوب گران قدر زبان پارسی، منعکس کننده جوهره ملی ایرانیان با فرهنگ و با قدمت و پیشینه ای کهن است که از دیرباز عرصه پهناوری از جهان را تحت سیطره و تأثیر خود داشته و تمامی شئون اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آنها را دربرمی گرفت.

اما این حقیقتی انکارناپذیر است که این میراث جاودان و گران قدر، مورد تهاجم فرهنگ های بیگانه و بخصوص تازیان قرار گرفته و ناخالصی های فراوانی را در زبان شیرین پارسی بوجود آورده است که بی شک صیانت و پاسداشت ریشه، بن مایه، جایگاه و شریان حیاتی اصیل زبان پارسی به پیروی از فردوسی بزرگ که زندگی خود را فدای زنده نگاه داشتن زبان و فرهنگ ایران زمین نمود، نیازی ضروری و ملی است. 

به امید روزی که واژه های زشت و پلید از ادبیات پارسی رخت بربندند

 

پـارسی بگوییم  - پـارسی بنویسیم

 

بجای واژه بیگانه استحمام به پارسی بگویید خودشویی

 

بجای واژه بیگانه استحکامات به پارسی بگویید سنگربندی ها

 

بجای واژه بیگانه استدعا به پارسی بگویید خواهش- درخواست

 

بجای واژه بیگانه تواضع به پارسی بگویید فروتنی

 

بجای واژه بیگانه متواضع به پارسی بگویید فروتن

 

بجای واژه بیگانه متوسط به پارسی بگویید میانگین

 

بجای واژه بیگانه متوفی به پارسی بگویید درگذشته

 

بجای واژه بیگانه توقع به پارسی بگویید چشم‌ داشت

 

بجای واژه بیگانه متوقع به پارسی بگویید چشم دارنده

 

بجای واژه بیگانه تولد به پارسی بگویید زایش

 

بجای واژه بیگانه متولد به پارسی بگویید زاده

 

بجای واژه بیگانه تهاجم به پارسی بگویید آفند

 

بجای واژه بیگانه مهاجم به پارسی بگویید آفندگر - تازنده

 

بجای واژه بیگانه متهاجم به پارسی بگویید آفندگر - تازنده

 

بجای واژه بیگانه مثال به پارسی بگویید نمونه - همانند

 

بجای واژه بیگانه مثلث به پارسی بگویید سه بر - سه گوش

 

بجای واژه بیگانه مجال به پارسی بگویید یارا - هنگام

 

بجای واژه بیگانه مجلس به پارسی بگویید نشست

 

بجای واژه بیگانه مجالس به پارسی بگویید نشست‌ها

 

بجای واژه بیگانه مجمع به پارسی بگویید گردهم آیی

 

بجای واژه بیگانه مجامع به پارسی بگویید گردهم آیی‌ها

 

بجای واژه بیگانه مجانی به پارسی بگویید رایگان

 

بجای واژه بیگانه مجاور به پارسی بگویید همسایه

 

بجای واژه بیگانه مجاورت به پارسی بگویید همسایگی

 

بجای واژه بیگانه مجبور به پارسی بگویید ناچار - ناگزیر