ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *

نگارستان

نصایح جدید لقمان حکیم

 نصایح جدید لقمان حکیم 

نصایح جدید لقمان حکیم

 پسـرم

سخت تریـن کـار عالـم محکـوم کـردن یک احمـق است

خـون خـودت را کثیـف نکـن

پسرم

هیچ گاه از دانشگاه های هاروارد،ماساچوست و بوستون مدرک نگیر

برایت حرف در میاورند

پسـرم

گروهـی هستنـد که اگـر احترامشـان کنـی تـو را نـادان می داننـد

 اگـر بی محليشـان کنـی از گـزندشان بی امانـی

پس در احتـرام ، انـدازه نگهـدار

پسـرم

با کسـی که شکمش را بیشتـر از کتـابهایش دوست دارد

دوستـی مکـن

هـان ای پسـر

در پیـاده رو که راه می روی از کنـار بـرو

ملت میخواهنـد از کنـارت رد شوند

پسـرم

در خیـابان که راه می روی، کیـفت را سمت جـوی آب بگیـر

زیـرا کیـف قـاپ زیـاد شده است

پسـرم

وقتـی در تاکسی کنـار یک خانـم می نشینـی، جمـع و جـور بنشیـن

تا آن بیچـاره احسـاس ناراحتـی نکنـد

پسـرم

موقـع رانندگـی خـودت را جـای کسـی بگـذار که دارد از خـط عابـر پیـاده رد می شـود پس حـق تقـدم را رعایت کن

پسـرم

اگـر کسانـی از سـر نادانـی به تـو خنـدیدند ، تو بـرای شفایشـان گریـه کـن

پسـرم

در تاکسـی با تلفـن همـراه بلنـدبلنـد صحبـت نکـن

پسـرم

هیـچ گـاه دنبـال به کرسـی نشـاندن حـرفت مبـاش و همـه جـا سـر هـر صحبتـی را بازمکـن بگـذار تـو را نـادان بداننـد

پسـرم

اخبار را از منابع مختلف بگیر جمع بندی اش با خودت مخاطب دائمی یک منبع بودن ،انسان را به حماقت می کشاند

پسـرم

اگر هواپیمای خطوط ایران را سوار شدی آیت الکرسی بخوان، سه بار موقع بلند شدن و سه بار موقع نشستن

پسـرم

اساتیـد را محترم بشمار

اگر توانستی دستشان را ببوس

اگر نه،خود دانی

پسـرم

 به هر کسی بی خودی لقب استاد عنایت مکن

مشک آن است که ببوید نه آنکه عطار بگوید

پسـرم

مطالعات خود را محدود به کتابهای مذهبی نکن

کتابهای نویسندگان غربی را نیز بخوان و آنها را کافر مپندار

فـرزندم

اگر کتاب یا فیلمی رد صلاحیت شد حتما آنرا بخوان یا نگاه کن

شاید نکته ای انسانی در آن نهفته است

پسـرم

اگر توانستـی در اداره استخـدام شوی با دو کس رفیـق شـو

آنچنـان که دانـی آبدارچـی و یکی از بچـه های حراست

فـرزندم

اینقدر SMS بازی نکن، با اینکار فقط درآمد مخابرات را زیاد می کنی

پسـرم

راه تو را می خواند اما تو باور مکن

پسـرم

دانشگاه کسی را آدم نمیکند علم را از دانشگاه بیاموز ، ادب را از مادرت

هـان ای پسـر

اگر دکتر یا مهندس شدی موقع معرفی خود، از این پیشوندها قبل از اسم خود استفاده نکن، زیرا آن نشانه کمبود شخصیت توست

هـان ای پسـر

خواستی در مملکت خودمان درس بخوانی بخوان خواستی فرنگ بروی برو اما اگر ماندی از فرنگ بد نگو ، اگر رفتی از مملکتت

پسرم

اگر در اداره ای استخدام شدی هرچه دستمال در جیب هایت داری ، دوربریز اگر آب بینی ات را با پیراهنت تمیزکنی بهتر از آنست که کسی دستمال در دستت ببیند

پسرم

هر روز از همکارانت در اداره عمیقا خداحافظی کن کسی نمی داند آیا فردا در همان اداره باشی یا نه

پسرم

پیامک های عیدنوروزت را یک ماه قبل از عید بفرست

پسـرم

این وصیت نامه را برای دوستانی که برمی گزینی یا تو را برمی گزینند FORWARD کن