نگارستان

تست هوش تصویری 1

تست هوش تصویری سری اول

تست هوش پیدا کردن تصویر - نگارستان

در تصویر زیر ، یک کلاغ  استتار شده که شما با تکیه بر دقت

و ریزبینی و همچنین استفاده از هوش خود میتوانید آنرا بیابید 

تست هوش پیداکردن تصویر - نگارستان

مطالب مرتبط: 

مجموعه تست های هوش و ذکاوت

 

پاسخ تست 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

کلاغ روی شلوار پیرمرد و زیر عصا قرار دارد