نگارستان

راز زندگی زیبا

راز زندگی زیبا

عاشق طرز فکر آدم ها نشوید

آدم ها زیبا فکر می کنند، زیبا حرف می زنند اما زیبا زندگی نمی کنند

رومن پولانسکی