نگارستان

آموزش بازی حکم پاسور

آموزش بازی حکم پاسور برای کامپیوتر

راهنمای بازی حکم

حکم،پرطرفدارترین بازی پاسور نزد ایرانیان است. راهنما و قوانین  این بازی پرطرفدار که متکی بر شانس و بخت و مهارت بازیکنان است را می توانید در قالب یک فایل PDF دانلود کنید. 

 

دانلود:    آموزش بازی حکم پاسور برای کامپیوتر    73KB