نگارستان

بـازی فکـری پـازل بـرای کامپیـوتـر

بازی فکری پازل برای کامپیوتر

بازی فکری پازل برای کامپیوتر

پازل بعنوان یکی از ابزارهای تقویت ذهن و فکر کودکان و بزرگسالان همواره مورد توجه بوده است که علاوه بر جنبه تفریحی آن، توانایی بسیاری در تقویت حافظه و هوش دارد و این نسخه از پازل که حضورتان عرضه میکنیم با داشتن امکاناتی نظیر  انتخاب زبان  و امکان انتخاب هر تصویری از  کامیوتر شخصی خودتان  و حتی انتخاب  آسانی و سختی بازی در  سه  level   بسیار منحصر بفرد و مفید میباشد. 

دانلود:    پازل برای کامپیوتر   669KB